Turan, Z. (2023). Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 607–619. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.127