Doğan, A. (2023). Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir: Ustalardan Çıraklara El Verme . REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 777–794. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.138