Erbil, F. (2023). Türkiye’de Krizler, Afetler ve Çocuk. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 357–372. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.110