Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., Toros, E., Taşkın, Z., & Doğan, G. (2023). Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 127–156. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.97