Çılgın, P. (2023). Shunji Iwai’ın “Swallowtail Butterfly” Filmi Üzerinden Kadın Mülteci ve Azınlık Temsilinin İncelenmesi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 65–81. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.93