Sever, O. (2022). Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 389–407. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.79