Erdoğan, E. (2022). Editörden. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 243–245. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.67