Özkan, G. (2022). Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 305–330. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.72