Turper Alışık, S., & Aslam, W. (2022). Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 287–303. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.71