Yılmaz, M. (2022). Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 369–378. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.76