Erdoğan, E. (2022). Editörden. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1–3. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.50