Erdoğan, E. (2022). Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 223–241. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.66