Nacar, S., & Çiçekoğlu, F. (2022). İki Şafak Arasında Etik ve Ahlak: Selman Nacar’la Filmlerindeki İkilemlere Dair Söyleşi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 169–177. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.62