Nuhrat, Y. (2022). Özdüşünümsellik Üzerinden Etik Düşünmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 191–198. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.64