Uğur, A. (2021). Antroposen: İklim Krizi mi Yoksa Uygarlık Krizi mi?. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 557–579. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.46