(1)
Ünver, B.; Sertel Berk, Özlem; Karamustafalıoğlu, N. Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü Ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme. RSBD 2021, 2, 441-459.