(1)
Turan, İlter. Sosyal Bilimi Ve Sosyal Bilimciyi Düşünürken. RSBD 2020, 1, 145-153.