(1)
Turan, İlter. Liberal Demokrasi Zorlanıyor: Sosyo-Ekonomik Ve Teknolojik Değişimin Etkileri Üzerinde Düşünceler. RSBD 2021, 2, 311-327.