(1)
Bolak Boratav, H. Feminizm Ve Psikoloji: Sıkıntılı Bir İlişki. RSBD 2021, 2, 143-163.