(1)
Kıvılcım Çorakbaş, F.; Kunt, Z. . Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler. RSBD 2023, 4, 753-775.