(1)
Turan, Z. Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine. RSBD 2023, 4, 607-619.