(1)
Uyan Semerci, P.; Erdoğan, E.; Toros, E.; Taşkın, Z.; Doğan, G. Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme Ve Etki. RSBD 2023, 4, 127-156.