(1)
Turper Alışık, S.; Aslam, W. Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri Ve Çözüm Önerileri. RSBD 2022, 3, 287-303.