(1)
Erdoğan, E. Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi. RSBD 2022, 3, 223-241.