[1]
Ünver, B., Sertel Berk, Özlem ve Karamustafalıoğlu, N. 2021. Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi. 2, 3 (Eki. 2021), 441–459. DOI:https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.39.