[1]
Özkan, G. 2022. Twitter Kullanan Ebeveynlerde Covid-19 Aşı Karşıtlığı: Tematik Bir Analiz. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi. 3, 2 (Haz. 2022), 305–330. DOI:https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.72.