[1]
Turper Alışık, S. ve Aslam, W. 2022. Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi. 3, 2 (Haz. 2022), 287–303. DOI:https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.71.