[1]
Yılmaz, M. 2022. Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi. 3, 2 (Haz. 2022), 369–378. DOI:https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.76.